Registreer

Gemeente 's-Hertogenbosch respecteert uw privacy. Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u het recht op o.a. inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven. Met je aanmelding ga je akkoord dat er foto’s en video-opnames van je gemaakt kunnen worden. Dit materiaal wordt gebruikt om een terugblik te geven en als aankondiging voor volgend jaar. Mocht je dit niet willen, stuur dan een e-mail naar denboschdataweek@s-hertogenbosch.nl. 

Dit invulveld leeg laten a.u.b.