Registreer

Van 17:00 – 18:00 vindt de ‘De doorbraak van AI’ plaats met prof.dr. Eric Postma, hoogleraar Artificial Intelligence, Tilburg University en JADS

In deze presentatie wordt op een toegankelijke en nuchtere wijze een overzicht gegeven van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI). Hierbij worden de volgende vragen beantwoord: Wat is de stand van zaken van de AI? Wat zijn de sterke en zwakke punten van de AI? Tenslotte wordt ingegaan op het belang van AI voor Den Bosch Datastad en de rol van JADS hierbij.

Sorry. Het opgevraagde formulier is vervallen. De uiterste datum om in te schrijven is verstreken.