Registreer

Van 13.00 – 14.00 is de JADS Lunch Lecture Ondernemerschap

 Het betreft een openbare bijeenkomst.

Sorry. Het opgevraagde formulier is vervallen. De uiterste datum om in te schrijven is verstreken.